Μητρότητα

Πώς τα παιχνίδια βοηθούν στην ανάπτυξη των παιδιών.

Τα παιχνίδια αποτελούν κάτι περισσότερο από διασκέδαση για τα παιδιά. Τα περισσότερα από αυτά, είναι μια ευκαιρία ώστε τα παιδιά να μάθουν. Παράλληλα αναπτύσσουν τις αισθήσεις τους, εξάπτουν τη φαντασία τους και…

Παραμύθια εικόνων. Τι προσφέρουν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας;

Ένα είδος παιδικού παραμυθιού, το οποίο δεν είναι πολύ δημοφιλές, είναι τα παραμύθια εικόνων. Βιβλία χωρίς κείμενο, με μόνη την εικονογράφηση να “αφηγείται” την ιστορία, έχουν πολλά να προσφέρουν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.